(+420) 724 326 340
·
Kontakt na info@akhalik.cz
·
Po - Pá 08:00-16:30 (nutno objednat).
Domluvte si konzultaci

Insolvence, pohledávky, exekuce

Správa a vymáhání pohledávek

U vymáhání pohledávek nabízíme komplexní servis a především nejrychlejší možnou cestu jejich vymáhání. To zajišťujeme většinou prostřednictvím tzv. elektronických platebních rozkazů, kdy v případě, že protistrana nepodá proti soudem vydanému rozkazu odpor, nemusíme ani chodit na jednání k soudu. Tím šetříme klientům jejich náklady! Při vymáhání pohledávek většinou aplikujeme namísto vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) odměnu časovou, která je zejména u vyšších pohledávek až několikanásobně výhodnější než odměna vyhlášková!

V případě úspěšného vymožení dluhu ponecháváme celé náklady řízení klientům a pouze doúčtujeme rozdíl mezi přiznanými náklady řízení a zaplacenou zálohou.  Klienti  jsou tak s celkovými náklady za právní zastoupení na nule!

Exekuční vymáhání pohledávek

Jakmile máme k dispozici pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu o povinnosti dlužníka zaplatit, předáváme věc se souhlasem klienta k vymáhání dlužné částky prostřednictvím soudní exekuce. Exekuce pro nás zajišťuje dlouhodobě Exekutorský úřad Plzeň-město, soudní exekutorky JUDr. Jitky Wolfové. 

Díky spolupráci s exekutorským úřadem naši klienti nemusí za exekuční vymáhání pohledávky hradit žádné zálohy. V případě nevymožení pohledávky pro nemajetnost dlužníka si nese exekutor náklady sám!

Insolvenční právo

Nejčastější agendou v rámci insolvencí naší kanceláře jsou sepisy návrhů na oddlužení fyzických osob a přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení. Poskytujeme ovšem komplexní služby a výjimkou tak ani nejsou návrhy věřitelů na vyhlášení úpadku jejich dlužníků, či zastupování v řízeních o popření pohledávky, či v obdobných incidenčních sporech vedených u insolvenčních soudů. 

Advokáti jsou podle zákona 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) kvalifikovanými osobami pro vyhotovení navrhů na oddlužení fyzických osob. Toto provádíme dle insolvenčního zákona za pevnou cenu 4 000 Kč + DPH, v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč + DPH.