(+420) 724 326 340
·
Kontakt na info@akhalik.cz
·
Po - Pá 08:00-16:30 (nutno objednat).
Domluvte si konzultaci

Naše služby

Vybrané oblasti práva, kde poskytujeme právní služby

Trestní právo

V oblasti trestního práva máme dostatek zkušeností, a to jak v obhajobě obviněných před soudy a v přípravném řízení, tak i v zastupování poškozených. Pro tyto účely jsme dokonce vedeni v registru pro pomoc obětem trestných činů!

Právo nemovitostí

Možná nejčastější agenda naší kanceláře. Vše co se týká nemovitostí. Sepisujeme jak jednouché darovací smlouvy, tak i smlouvy kupní, směnné, či např. dokumenty týkající se SVJ.  Zastoupíme Vás vždy i v řízení před katastrálním úřadem.

Pohledávky, insolvence, exekuce

V řízeních zastupujeme jak věřitele, tak i dlužníky. U vymáhání pohledávek využíváme velmi efektivních postupů včetně co možná největší automatizace celého procesu, čímž šetříme čas i peníze klientů. Vyřizujeme i oddlužení.

Rodinné právo

V rodině právních věcech se snažíme být klientovi pevnou oporou a usilujeme vždy o co necitlivější přístup, protože se povětšinou jedná o významný zásah do osobní sféry. Velký důraz se snažíme klást na hledání mimosoudních dohod, případně takových dohod, kdy soud pouze formálně dohodu schválí.  

Pracovní právo

Většina z nás se během svého života v praxi setká, či se přímo účastní pracovně-právního vztahu.  V naší kanceláří nabízíme komplexní servis pro obě strany. Zejména zaměstnanci často díky neznalosti, nebo strachu z konfliktu se zaměstnavatelem, přicházejí o část svých zákonný nároků. 

Korporace, OSVČ

Řešíme vše týkající se obchodních korporací, ale i živnostníků a dalších OSVČ. Monitorujeme změny v legislativě, dohlížíme na správné GDRP. Zajišťujeme vyhotovení potřebné smluvní dokumentace. Poskytujeme správu a vymáhání pohledávek. Realizujeme akvizice podniků, ale i jejich likvidace.

Správní řízení, přestupky

Patrně nejširší oblast práva. Pomáháme klientům při jednání a vyřizování žádostí v různých správních řízeních (stavební, vodoprávní, katastrální, důchodové pojištění, nemocenské….aj.). V případě potřeby vás zastoupíme i v řízení před správními soudy i ve všech typech přestupkových řízeních!

Civilní řízení

Zastoupíme Vás ve všech typech civilních řízeních před civilními soudy, a to ve všech stupních. Ať už se jedná o vymáhání pohledávek, věci týkající se rodičovství, určovací žaloby, žaloby z cenných papírů, vylučovací žaloby, žaloby nahrazující projev vůle, či žaloby na ochranu osoby. Zkušenosti máme i s řízením rozhodčím. 

Ostatní služby

Snažíme se v rámci výkonu advokacie poskytovat vše, co nám zákon umožňuje. Jedná se např. o ověřování podpisů, konverze listin, realizace advokátních úschov peněz, či listin, výpisy z KN. Prověřujeme bezdlužnost fyzických osob. Zajišťujeme výpisy z rejstříku exekucí a insolvenčního rejstříku.