(+420) 724 326 340
·
Kontakt na info@akhalik.cz
·
Po - Pá 08:00-16:30 (nutno objednat).
Domluvte si konzultaci

Civilní řízení

Zastoupíme Vás ve všech typech soudních řízeních před civilními soudy, a to ve všech stupních (tj. od soudu okresního až po soud Ústavní). Zkušenosti máme i s řízeními rozhodčími.

Nejčastěji vykonáváme zastoupení v těchto věcech:

 1. žaloby ve věcech rodinných
 2. žaloby na splnění povinnosti (typicky k úhradě),
 3. žaloby na nahrazení projevu vůle,
 4. žaloby na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 5. žaloby na vypořádání SJM
 6. určovací žaloby,
 7. žaloby na vydání,
 8. excindační žaloby (tzv. vylučovací),
 9. směnečná řízení,
 10. exekuční řízení
 11. žaloby na neplatnost. 

V případě jakéhokoliv soudního řízení před civilními soudy je třeba vždy důsledně zvážit možnost dosažení úspěchu. Až na výjimky platí, že žalobce nese důkazní břemeno. V případě neúspěchu pak navíc musí neúspěšná strana hradit náklady řízení (dle vyhlášky MS ČR č. 177/1996 Sb.), které mohou nezřídka kdy i převyšovat hodnotu sporu! V naší kanceláři proto klademe velký důraz právě na zhodnocení pravděpodobnosti úspěchu v takovém soudním sporu. Snažíme se vždy zvolit takovou procesní strategii, která směřuje k pro klienta úspěšnému vyřešení věci. Velký důraz klademe i na smírná vyřešení věci (byť velmi často již po zahájeném soudní řízení). Nemalá část sporů, které vedeme, tak končí uzavřeným soudním smírem, či uzavřením mimosoudní dohody o narovnání a zpětvzetím žaloby – to vše samozřejmě vždy pouze se souhlasem klienta!

Klienty zastupujeme v rámci celé soudní soustavy. Zkušenosti máme i s řízeními méně častými (tj. rozhodčí řízení, či incidenční žaloby).