(+420) 724 326 340
·
Kontakt na info@akhalik.cz
·
Po - Pá 08:00-16:30 (nutno objednat).
Domluvte si konzultaci

Trestní právo

Obhajoba obviněných i zastupování poškozených

Trestní právo je velmi častou agendou naší kanceláře. Jakožto obhájci zastupujeme klienty jak v rámci celé soustavy soudů, tak i v rámci přípravných řízení před vyšetřovacími orgány. Se souhlasem klientů se účastníme všech vyšetřovacích úkonů a dbáme tak na řádnou obranu jejich práv. Velký důraz klademe na možnost využití odklonů v rámci jejich trestných řízení.

V zastupování v oblasti trestně-právní se jedná především o:

  1. vedení obhajoby obviněného v trestních řízeních,
  2. zastoupení před soudy a orgány činnými v trestním řízení,
  3. příprava a následně podávání kvalifikovaných trestních oznámení,
  4. zastupování v přípravném řízení (asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.),
  5. poskytování právní pomoci jakožto zmocněnec poškozeného v řízeních o náhradě škody (adhezní řízení),
  6. v případě posouzení daného činu jako přestupku vás zastoupíme i v řízení přestupkovém,
  7. zastoupení  v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.). 

Vždy se snažíme objektivně posoudit jednání z hlediska možných trestněprávních následků. V rámci samotného řízení pak máme zkušenosti z oblasti navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení. Velký důraz také klademe na zastupování poškozených a obranu jejich bráv. Naše kancelář má zkušenosti v oblasti uplatnění nároku poškozeného trestným činem, jakožto i v pomoci obětem trestných činů. 

Právní pomoc v této oblasti poskytujeme i právnickým osobám, a to v souvislosti se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob.

Zastupování poškozených

V trestních řízeních zastupujeme nejen obviněné, ale zejména pak i poškozené. Za ty uplatňujeme jejich práva již od přípravného řízení. V případě vzniku majetkové, či nemajetkové újmy (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada za ztrátu blízké osoby, apod.) vyčíslíme nárok a tento poté uplatníme v řízení. V případě potřeby oslovíme i potřebného znalce ke zpracování posudku! Advokát Mgr. Jan Halík je zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR). Jako advokát se sídlem v okrese Domažlice pak dokonce jako jediný vykonávající současně praxi v tomto okrese (data k 1.12.2020).  V rámci tohoto poskytujeme zdarma úvodní konzultaci včetně převzetí věci, jakožto i následné konzultace s klientem. V případě, že to odůvodňují majetkové poměr klienta taktéž vyřídíme žádost o zastupování bezplatné, či za sníženou odměnu (náklady pak nese zcela nebo zčásti stát).