(+420) 724 326 340
·
Kontakt na info@akhalik.cz
·
Po - Pá 08:00-16:30 (nutno objednat).
Domluvte si konzultaci

Rodinné právo

Rozvodové řízení, svěření do péče, výživné

Patrně nejčastější agenda, kterou realizujeme v rámci poskytování právních služeb v naší kanceláři. Rodinné právo je naprosto unikátní a specifickou oblastí práva, kde je kromě znalosti zákonné úpravy a aktuální judikatury třeba ze strany advokáta i schopnost empatického přístupu a dále schopnost dosáhnout v ideálním případě dohody mezi manželi – rodiči. Špatný advokát může v tomto směru napáchat více škody než užitku. 

Příklad oblastí rodinného práva, kde nejčastěji poskytujeme právní služby:

  1. zastupování v řízeních o svěření do péče a určení výživného k nezletilému dítěti
  2. právní poradenství ve věcech určení výživného, vymáhání dlužného výživného,
  3. vypořádání společného jmění manželů a jeho modifikace v průběhu trvání manželství,
  4. určování rodičovství, 
  5. zastupování v řízeních týkajících se rodičovské odpovědnosti
  6. zastupování ve vypořádání společného jmění manželů na základě žalobního návrhu,
  7. právní služby v oblasti osvojení, poručenství, opatrovnictví, 
  8. účast a zprostředkování jednání s OSPOD.